استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه گزارش خبرنگار استدیو، کتاب «اعترافات آگوستین قدیس» با ترجمه افسانه نجاتی به تازگی توسط انتشارات پیام امروز به چاپ پنجم رسیده است.

سنت آگوستین با نام کامل مارکوس اورلیوس اوگوستینوس فیلسوف و اندیشمند مسیحی از جمله فلاسفه و متفکران بزرگ قرون وسطی در اروپاست. کتاب اعترافات او از آثار بزرگ قرن چهارم میلادی است که هم یک حدیث نفس است و در عین حال بیان تفکرات و اندیشه ها و خاطراتش نیز هست.

ترجمه نجاتی از این اثر از زبان فرانسوی انجام شده و ترجمه های دیگری از زبان انگلیسی به فارسی نیز از آن، در بازار نشر کشور موجود است. ترجمه نجاتی از این کتاب، مدت حدود ۷ سال زمان برده است.

سنت آگوستین چهره پویایی در دینداری مسیحیت بوده که از ابتدا تا انتهای شکل‌گیری اعتقادات مسیحی‌اش، فراز و فرودهای زیادی داشته است. این اندیشمند مسیحی حتی مدتی آیین مانوی داشته است. او در مسیر تغییر و تحول افکارش، در مقاطع مختلف رساله اعترافاتش، دیدگاه‌ها، ادیان و مذاهب مختلف را نقد می‌کند. به عنوان مثال دیدگاه مانویان یکی از مباحثی است که سنت آگوستین در کتابش آن را با دیدگاه پایانی‌اش مقایسه می‌کند. از مناظری می‌توان آگوستین مقدس را به امام محمد غزالی که برای رسیدن به اعتقاد نهایی‌اش از فراز و فرودهای بسیاری گذر کرد، شبیه دانست.

این کتاب زمستان سال ۹۰ توسط انتشارات پیام امروز به چاپ دوم و اردیبهشت سال ۹۱ همزمان با نمایشگاه کتاب تهران به چاپ سوم رسید.

نسخه های چاپ پنجم این کتاب به زودی توسط این ناشر راهی بازار نشر می‌شود.

امکان نظر دهی وجود ندارد.