استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه گزارش خبرنگار استدیو، کورش کمالی سروستانی جمعه شب در مراسم یادروز سعدی افزود: سعدی سیره والای بزرگان دیدن را در اندیشه خود داشت و آفرینشش را در خلق معانی تاکید می کنند.

وی ادامه داد: سلطان یگانه ملک سخنش می خوانند شاعری که کلامش با ارمانها و مطلوب های ما نسبت دارد و اگر غیر از این بود نمی شد در این خلقت به شاعرانگی زندگی کنیم.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس تصریح کرد: چه دلپسند است که حراس از تاریگی فظیلت زمان ما است انچه در اندبشه خردمندانی چون سعدی دیده می شود که از چنگال نادانی رهایی یابیم.

کمالی سروستانی افزود: امروز هنگامه بازگشت به اصل خویش با حکیمانی چون سعدی بزرگ است.

امکان نظر دهی وجود ندارد.