استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه گزارش خبرگزاری استدیو، برنامه گفت و گوی فرهنگی با موضوع بررسی رابطه گفتمان انقلاب اسلامی با طنز با حضور محمد باقر نجف زاده بار فروش مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات طنز و فرهنگ عامه از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

نجف زاده بارفروش در ابتدای این برنامه با اشاره به تعریفی از طنز گفت: طنز یک واژه عربی و تازی و به معنای ریشخند کردن است. یکی از خدمات انقلاب اسلامی ایران به ادبیات ما ایجاد یک علم به نام طنز است.

وی افزود: هر انقلابی آثاری در جامعه دارد. انقلاب ما هم به رهبری امام خمینی (ره) و در حال حاضر هم به رهبری امام خامنه ای وارد جرگه مستقل و در برگیرنده انواع واژه ها و مصطلحات شده است. اهل لغت معنای افسوس داشتن، طعنه، سخریه، عیب کردن، ناز کردن و سخن به رموز گفتن را نیز برای لغت طنز در نظر گرفته اند. اما در اصطلاح گونه ای از آثار ادبی شمرده شده است که زشتی ها را از زیبایی ها جدا می کند و به تعریض عیوب کسی را بازگو می کند.

این پژوهشگر حوزه ادبیات طنز و فرهنگ عامه در ادامه گفت: ادبیات طنر در ایران با تعهد است. طنز تنها برای خندیدن نیست گاهی برای گریستن هم به کار می رود. در حال حاضر طنز به قدری پیش رفته که سرزمین پهناوری را به خود اختصاص داده است. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون طنز باشد. ادبیات طنز در ایران بسیار قدرتمند است. از لحاظ کمی و کیفی بیشترین آمار طنز با نگاه به خط قرمز ها در ایران رخ داده است.

نجف زاده همچنین گفت: می توان گفت با تولد گل آقا طنز هم در ایران متولد شد. شعار هایی که مردم بر علیه رژیم شاهی می دادند به نوعی با طنز در آمیخته بود که انتقاد به مسائل سیاسی و اجتماعی را در بر داشت. انقلاب اسلامی ایران طنز را به مسیر ارزشمندی هدایت کرده است. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) تحولات عظیمی در ادبیات ایران ایجاد کرد و ادبیات طنز را به ما بخشید.  

امکان نظر دهی وجود ندارد.