استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیتاریخی قلعه پری در کشمیر یکی از قلعه های قدیمی ساخته شده توسط است مغول امپراتور شاه جهان پسر دارا سیکو برای مربی و معلم خود ملا آخوند شاه در 1600.

امکان نظر دهی وجود ندارد.