استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی


آتشفشان یکی از پدیده های زمین شناسی است که سنگ های داغ
و خاکستر و گاز فوران می کند بزرگترین آتشفشانی که توسط بشر کشف شد
فوران و انفجار آتشفشان در گواتمالا روی داده است که بسیار خطرناک بود و این
آتشفشان خاکسترها را تا ارتفاع ۱۰ متر به بالا پرتاب می کرد در این انفجار
حداقل ۱۹۲ نفر مفقود و جسد ۷۵ نفر پیدا شده است.بعد از این آتشفشان
شهر اسکوئینتلا که در  نزدیکی آتشفشان گواتمالا قرار دارد به شهر ارواح تبدیل شده است
در ادامه عکس های بارش خاکسترهای آتشفشان را مشاهده کنید.

بارش خاکسترهای آتشفشان

شهر اسکوئینتلا در نزدیکی آتشفشان فوئگو در گواتمالا، پس از فوران این آتشفشان
فوئگو  و بارش خاکسترهای آتشفشانی به شهر ارواح تبدیل شده است.در ادامه عکس
شهر اسکوئینتلا که با بارش خاکسترهای آتشفشانی به شهر ارواح تبدیل شده است را مشاهده کنید.

تصاویری از بارش خاکسترهای آتشفشان

بارش خاکسترهای آتشفشان

خاکسترهای آتشفشان

بارش خاکسترهای آتشفشان

خاکستر آتشفشان

بارش خاکسترهای آتشفشان

خاکسترهای آتشفشان داخل ماشین

بارش خاکسترهای آتشفشان

شهر اسکوئینتلا

بارش خاکسترهای آتشفشان

بارش خاکستر

تابناک

امکان نظر دهی وجود ندارد.