استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی


پساب های شهری و صنعتی به خلیج فارس وارد می شود
و این کار یک معضل زیست محیطی است و باعث به خطر افتادن
خلیج فارس می شود در ادامه عکس های پساب های شهری
و ورود فاضلاب به خلیج فارس را مشاهده کنید.

ورود فاضلاب به خلیج فارس

پساب‌های شهری و صنعتی، حیات خلیج فارس را به خطر انداخته است.
ورود پساب از طریق خورها به دریا به یک معضل زیست‌محیطی در بندرعباس و حاشیه خلیج فارس تبدیل‌شده است.
درباره اهمیت و ضرورت تصفیه فاضلاب بیشتر بدانید

با بزرگ شدن شهرها و افزایش جمعیت آنها از یک سو و گسترش صنایع و کارخانه ها
از سوی دیگر مسئله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند
با گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هر روز انواع
بیشتری از آلودگی محیط زیست آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آنها را در معرش
خطر جدی قرار می دهد چرا که منابع آب شیرین در جهان محدود و آسیب پذیر بوده
این منابع محدود دارای ارزش اقتصادی ویژه همراه با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی است .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

به خطر افتادن حیات خلیج فارس

فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را جمع آوری و از شهرها بیرون آورده
نخست آنها را پالایش و تصفیه نموده و سپس به گردش آب در طبیعت برگردانید علاوه بر این موضوع کاربرد
دوباره فاضلاب ها به علت نیاز روز افزون به آب روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

باید یاد آور شد که کاربرد فاضلاب های تصفیه شده برای مصرفهای آشامیدنی به علت اقتصادی
و روانی هنوز در جهان جنبه گسترده و عملی به خود نگرفته است در صورتی که استفاده دوباره
از فاضلاب های تصفیه شده و فرستادن آن در شبکه شهری برای آبیاری فضاهای سبز و مصرف های
صنعتی از سال ۱۹۲۸ در آریزونای امریکا شروع و روز به روز در نقاط بیشتری از جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود فاضلاب به خلیج فارس

ورود پساب های شهری به خلیج فارس

هدف از تصفیه فاضلاب ها

الف ) تأمین شرایط بهداشتی بهتر برای زندگی مردم : فاضلابهای شهری همیشه دارای میکروب های
گوناگون می باشند که فسمتی از آنها را میکروب های بیماری زا تشکیل می دهند که بر اثر تماس انسان
با این منابع خطر گسترش این بیماری ها بین مردم به وجود می آید .

ب ) پاک نگه داشتن محیط زیست : وارد نمودن فاضلابهای تصفیه نشده به محیط زیست موجب آلودگی
محیط زیست شده علاوه بر این مناظر زشت ، بوهای ناخوشایند و سرانجام تولید حشرات بخصوص مگس
و پشه را به همراه دارد این حشرات خود وسیله ای برای جا به جا شدن میکروب های بیماری زا و آلوده شدن محیط زیست می باشند .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

پساب های شهری

ج ) بازیابی فاضلاب : با توجه به اینکه فاضلاب ها دارای نمکهای معدنی کمتر از آب دریاها می باشند
و در واقع آبهای شیرین آلوده می باشند بنابراین با تصفیه آنها جهت آبیاری کشاورزی به مراتب ارزان تر
از شیرین سازی آب دریاهای شور می باشند هم چنین به علت وجود مواد کودی در فاضلاب تصفیه
شده می تواند منبع غذایی خوبی برای گیاهان و تقویت زمین کشت زارها باشند .

ورود فاضلاب به خلیج فارس

عکس ورود فاضلاب به خلیج فارس

عصر ایران و تصفیه فاضلاب آب نیک پویان البرز

امکان نظر دهی وجود ندارد.