استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه گزارش خبرنگار استدیو، انتشارات علمی و فرهنگی کتاب «مرگ آشنایی» نوشته «مجتبی‌اعتماد نیا» را که پژوهشی است درباب چیستی و ابعاد مختلف تجربه‌های نزدیک به مرگ را منتشر کرد.

این کتاب حاصل پژوهشی است که سعی دارد به این مساله بپردازد که تجربه نزدیک به مرگ چیست و آیا این تجربه از الگویی ثابت پیروی می‌کند و یا اینکه محتوای آن متاثر از ویژگی‌های شخصیتی، تحصیلی، شغلی، نژادی و… و. است

از سوی دیگر مولف در پژوهش خود سعی کرده است تا از وجود هسته‌ای مشترک در تجربه‌های نزدیک به مرگ در ادوار و فرهنگ‌های مختلف سخن گفته و به بیان این مساله نیز بپردازد که این تجربه ماهیتی ذهنی دارد و یا ناظر به واقعیت‌هایی عینی و آیا می‌توان این گونه تجربه‌ها را برهانی دال بر حیات پس از مرگ به شمار آورد.

کتاب در فصل نخست از خود به بررسی چیستی تجربه نزدیک به مزگ صحبت می‌کند و با بیان تاریخچه و مختصات آن  به معرفی انواع این تجربه نیز می‌پردازد. در ادامه و پس از بررسی تاثیرات این تجربه در زندگی تجربه‌گران آن،   به بررسی تجربه نزدیک به مرگ در ادوار گذشته پرداخته و بررسی عوامل تاثیرگذار در وقوع و منظره‌آمیزی تجربههای نزدیک به مرگ را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

در فصل دوم کتاب  بررسی نقادانه تبیین‌های مختلف تجربه نزدیک به مرگ مورد توجه قرار گرفته است و از این منظر تبیین‌های فرا طبیعت‌گرایانه، طبیعت گرایانه، فیزیولوژیکی،   کوانتومی و…در این زمینه مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

در فصل سوم کتاب نیز رهیافت‌ تجربه‌های نزدیک به مرگ در اثبات حیات پس از مرگ و نظر ادیان مختلف در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانی و قابل توجه این کتاب نیز به ارائه ۹ گزارش از تجربه‌کنندگان ایرانی این اتفاق پرداخته است که در نوع خود قابل توجه است.

انتشارات علمی و فرهنگی این کتاب را در ۳۹۰ صفحه با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر کرده است.

امکان نظر دهی وجود ندارد.